Varování pro SVJ. Zloději míří na stovky účtů

12.10.2020

SVJ jsou v posledních týdnech terčem rozsáhlého podvodu. Základem je zfalšování voleb, krádež identity a nakonec pokus vybrat peníze z bankovního účtu.

Majitelé bytů to nejspíš znají: SVJ si na svém shromáždění volí statutární orgán, který se pak stará o všechno důležité. Může jít buď o kolektivní orgán - takzvaný výbor společenství, nebo jednočlenný - pak mluvíme o předsedovi.

Předsedou se může stát i společnost s ručením omezeným. Pro řadu SVJ je to velkou výhodou: Když vlastníci nemají čas věnovat se náležitě správě domu, svěřují ji do rukou profesionální firmě.

A právě téhle možnosti se v posledních týdnech snaží zneužít podvodníci. Zfalšují hlasování ze shromáždění - buď rovnou prezenční listinu a zápis ze shromáždění, nebo uskutečněného formou per rollam, tedy oběžníkem. Předsedou nechají zvolit "svou" společnost s ručením omezeným.

Následně vyrazí do banky, kde požádají o změnu dispozičních oprávnění, aby se dostali k penězům na účtech.

Bílí koně

Ohrožena jsou přitom i společenství, jejichž statutárním orgánem je podle stanov výbor. "V tomto týdnu se na nás nezávisle obrátila dvě taková SVJ. Podvodníci tedy změnili i stanovy," říká Jan Eisenreich, vedoucí právník advokátní kanceláře Ladislav Drha, která v reakci na tyto kauzy zprovoznila web alarmsvj.cz.

Ke změně stanov totiž není potřeba vyhotovovat notářský zápis. "Narážíme na lidské kapacity - v Česku nemáme tolik notářů, aby zvládli obsloužit 70 tisíc SVJ, které budou třeba naráz potřebovat změnit stanovy tak, jako tomu byl v roce 2014," dodává právník.

V čele společností s ručením omezeným, které se ve funkci falešných předsedů objevují, jsou zřejmě bílí koně. "My víme o třech takových subjektech - jedna z firem má sídlo v Praze, jedna v Ostravě a jedna ve Vlašimi," říká Eisenreich. Tento typ podvodu se podle něj objevil zejména v posledním měsíci. Jenom v hlavním městě je podle informací z Městského soudu v Praze zatím devadesát podezřelých případů.

Na situaci reagují i některé banky, přinejmenším preventivně. Například ČSOB sice zatím žádnou stížnost od SVJ ohledně manipulace s účtem nezaznamenala, hned po 23. září, kdy byly v Česku zaznamenány první případy, přijala opatření, která mají zamezit podezřelým změnám v podpisových vzorech SVJ. Jejich konkrétní podobu nechtěl mluvčí Patrik Madle zveřejnit, aby nedal návod podvodníkům.

Vybírejte si schránku

Proč je pro podvodníky jednodušší útočit na SVJ než třeba na obchodní společnosti? Společenství vlastníků často vedou "laici", kteří nemají na správu tolik času a není to jejich hlavní činnost.

Zástupci SVJ by proto měli řádně přebírat poštu, nebo si zřídit datovou schránku a pravidelně ji kontrolovat. Vyplatí se také průběžně sledovat rejstřík.

"Ihned poté, co se o případném podvodu SVJ nebo bytové družstvo dozví, je potřeba kontaktovat banku, informovat ji o vzniklé situaci a požádat, aby neměnila dispozici s účty. Dále je třeba uvědomit rejstříkový soud a podat trestní oznámení," zdůrazňuje Eisenreich.

Jedno SVJ se o podvodu dozvědělo tak, že do schránky obdrželo výzvu rejstříkového soudu se žádostí o doplnění podkladů. "Ve druhém případě se to s bohužel dozvědělo až ve chvíli, kdy již byl nový statutár zapsán a do schránky přišlo rozhodnutí soudu o jeho zápisu. Naštěstí si to rozhodnutí vyzvedli ještě ve lhůtě pro odvolání - to jsme ani nepodávali. Zavolali jsme na rejstřík, podali zpětvzetí návrhu a k tomu trestní oznámení," říká Eisenreich. Podvodník už začal oslovovat banky s žádostí o změnu dispozic s účtem. Protože nevěděl, u které z nich má SVJ účet, oslovil jich rovnou víc.

Když společenství nevybírá poštovní schránku, nebo ji nemá řádně označenou či třeba neurčilo osobu pro přebírání pošty, nemusí mít takové štěstí a odhalit podvod včas. Jakmile je nový statutár zapsán, lze uvažovat o podání obranného návrhu proti zápisu. "Jeho úspěšnost je však sporná a bude odviset od konkrétní situace každého případu," říká mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Poškozeným SVJ radí co nejrychleji vyhledat pomoc advokáta.

"Byl dán podnět státnímu zastupitelství ke vstupu do podezřelých rejstříkových řízení a současně státní zastupitelství předalo podnět orgánům Policie ČR, které podezření již začala aktivně vyšetřovat," dodává Puci.

V případě, kdy ještě nenabyl zápis do rejstříku právní moci, je možné podat zpětvzetí návrhu. "Pokud již dojde k pravomocnému zápisu, pak je třeba to řešit žádostí o obnovu řízení - rejstřík by pak měl v rámci obnoveného řízení vrátit zpět daného statutára a také staré stanovy," říká Eisenreich.

Za trestný čin podvodu hrozí dva až osm let vězení podle výše škody, kterou podvodníci způsobili nebo měli způsobit.

Zdroj: https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/420827-varovani-pro-svj-zlodeji-miri-na-stovky-uctu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lptag&dop_ab_variant=null