Účetnictví SVJ & BD

Firma Incerta s.r.o. s 23 letou zkušeností v oboru správy účetnictví, daňového a finančního poradenství, administrativě a ekonomického růstu firem nabízí komplexní správu účetnictví a administrativy pro SVJ a Bytová družstva a to nyní CELOREPUBLIKOVĚ! 

Vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy


Vypracování daňového přiznání vč. účetní závěrky


Kontrola úhrad závazků


Zpracování mezd vč. přehledů na zdravotní a socIální pojištění


Základní kontrola původního účetnictví minulého správce (počáteční stavy), návrhy na rekonstrukci dle nutnosti


Proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce


Evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování


Kontrola věcné a účetní správnosti faktur


Pokud víte o SVJ či BD které by využilo naše služby máme pro Vás připravený provizní program podložený smlouvou o zprostředkování. Minimální provize 1000 Kč nebo 40% z první fakturace.
Ozvěte se nám: