Aktuality

Od 1.1.2018 byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /dále jen "ZOŠP"/. Touto novelizací byla všem právnickým osobám uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která...

Ing. Jan Blažíček : Aby bylo rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech objektivní a spravedlivé, je třeba přesně vyčíslit energetické náročnosti u jednotlivých vytápěných místností. Tímto klíčovým parametrem je poté nutné korigovat indikované hodnoty dodané energie. Tak to vyžaduje platná legislativa. K provedení příslušných korekcí slouží...